De Merici

In Maastricht aan de Grote Gracht 74 – vlakbij het gezellige Vrijthof – ligt verscholen achter een rij herenhuizen het voormalige Ursulinenklooster. De Zusters Ursulinen is een katholieke vrouwelijke kloosterorde die werd gesticht door de heilige Angela de Merici. Vandaar de mooie naam “De Merici”.

In het klooster zijn 35 zelfstandige zorgappartementen gebouwd voor mensen met een beperking. De ondersteuning varieert van ambulante begeleiding tot 24-uurszorg.
Bij het complex horen nog een kloosterkapel, een –park en een –tuin en een deel van een schoolgebouw.
De Merici maakt deel uit van de Stichting Philadelphia Zorg.