jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van De Merici.

Dit jaarverslag beschrijft kort de activiteiten van de Vriendenstichting in haar zesde bestaansjaar.

Het jaar 2015 heeft vooral in het teken gestaan van het investeren in arbeidsinzet en financiŽn door het zoeken naar een andere invulling voor de voormalige kloosterkapel.

Leegstand en verloedering van dit cultuurhistorisch en beeldbepalend erfgoed als onderdeel van woon- en zorgplek De Merici was in de ogen van het bestuur ongewenst.

Uiteindelijk is een nieuwe bestemming gevonden voor het monumentale gebouw : Museum Sjoen Limburg.

Eveneens kon er een nieuwe invulling worden gegeven aan de leegstaande spreekkamers aan de voorzijde van het voormalige kloostergebouw door de komst van Zorgbureau Talent, die in deze ruimtes hun gezellige cafť-restaurant Talentino Mestreech zijn gestart.

Een aantal van onze bewoners hebben er een mooie werkplek gevonden en draaien al volop mee in de horeca-activiteiten bij Talentino. Initiatieven zorgden er ook voor dat het publieksbereik voor De Merici is vergroot.

Museum Sjoen Limburg en restaurant Talentino Mestreech fungeren hierbij als vliegwiel. De verantwoording over de inkomsten en uitgaven staat vermeld in een afzonderlijk financiŽle overzicht over 2015. In dit overzicht zijn opgenomen de financiŽle positie en de herkomst en besteding van de door ons bijeengebrachte gelden. Met deze gelden worden extra activiteiten en wensen bekostigd die niet met de normale financieringsstroom kunnen worden betaald.

Activiteiten

In 2014 zijn een aantal activiteiten georganiseerd en acties uitgezet om middelen binnen te halen om een uitstapje naar Eurodisney financieel te kunnen ondersteunen.

Het resultaat was dat de bewoners van etage 3 met een aantal begeleiders in maart 2015 een weekend naar Eurodisney Parijs zijn geweest.

Stichting Vrienden van De Merici verleende ook financiŽle steun aan projecten en activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding van de bewoners van etage 1 en 2 van De Merici.

Bestuur, begeleiding en bewoners geven aan welke projecten en activiteiten leuk zijn, zoals bloemschikken, barbecue, jeu de boules, high tea en uitstapjes.

Bestuur.

In 2015 kreeg de Vriendenstichting er een nieuw bestuurslid bij, de heer Jo Steijns als vervanger voor de terug getreden heer Hans Oskam.

De stichting Vrienden van De Merici is een afzonderlijke stichting, die los staat van het bestuur van Philadelphia zelf.

Het bestuur van de Vriendenstichting bestaat uit minimaal drie personen. In 2015 waren dat:

- Voorzitter en financieel beheer: Wiel Soudant

- Jo Steijns , vrijwilliger.

- Secretaris: Joke Motta , moeder van bewoonster

Om goed contact te houden met Philadelphia en De Merici overlegt de voorzitter van de Vriendenstichting regelmatig met de locatiemanager van De Merici over onderwerpen als de onderlinge samenwerking, de activiteitenplanning/agenda van beide stichtingen en alle andere relevante onderwerpen.

Dit overleg vindt steeds in een amicale sfeer plaats.

Tot slot dank ik de vrijwilligers, mantelzorgers en aanpakkers voor al het werk dat zij verzetten.

Op naar weer een nieuw inspirerend jaar vol activiteiten.

Januari 2016.

Wiel Soudant,

Voorzitter Vrienden van De Merici.