Op 20 juli jl. hebben de leden van de vrouwenclub Wolder een bezoek gebracht aan het museum Sjoen Limburg in onze kloosterkapel van de zusters Ursulinen. Tijdens het bezoek heb ik kennis gemaakt met mevrouw Henriette Olders en wij hebben onder andere gesproken over het Urulinenklooster en de functie van de Ursulinen direct na de 2e wereldoorlog, toen kleine Henriette is geboren.

Wij zijn samen gaan kijken naar de voormalige schuilkelder(nu in gebruik als fietsenkelder) van onze buren op huisnummer 76, het voormalige Jeanne díArc college.

Op dat moment herinnerde mevrouw Henriette Olders zich een foto van de kelder waar zij met haar moeder en haar tweelingzusje en andere vrouwen heeft gelegen. Dat was een emotioneel moment.

Na enig speurwerk heeft ze de foto bij haar thuis gevonden en zij heeft mij de foto opgestuurd. alt

In de kelder , onder aan de trap, bevindt zich een reliŽf. Het is gemaakt in klei en gesigneerd in de rechter benedenhoek door de bekende Maastrichtse kunstenaar Charles Vos.

alt

Afmetingen van het reliŽf: breedte 82cm, hoogte 51cm en diepte 5cm; De beide tekstplaten zijn 23cm breed en 52cm hoog. Het reliŽf werd lange tijd met een houten plaat afgedekt en is door ons uiteindelijk weer ontdekt.

Nu is het pand eigendom van de Universiteit van Maastricht. De Universiteit heeft het belang van de reliŽf ingezien en de houten bekisting definitief laten verwijderen en met plexiglas laten omkleden. Naast het kunstwerk is een tekstschild met uitleg geplaatst.

Het monument bestaat uit een reliŽf van klei en twee kleine plaquettes met tekst.

Het reliŽf is opgebouwd uit een tweetal taferelen. Rechts zit een moeder, met deels opgetrokken knieŽn, recht op in bed met haar pasgeboren kind. Zij houdt haar kind voor zich met beide armen vast en vleit haar hoofd tegen de pasgeborene. Achter haar staat een zuster in habijt die teder naar de moeder met haar kind kijkt.

Aan de andere zijde staat "en profil" een drietal moeders, met afgewend gezicht, die hun kind kind op de arm dragen

De tekst op de eerste plaat luidt:

"DE AFD. MAAS TRICHT EN OMSTR. VAN HET NED. ROODE KRUIS KON HIER HULP VER LEENEN DANK ZIJ DE WELWILLENDHEID DER Z.E. ZUSTERS URSULINEN"

Onderaan het logo van het Rode Kruis.

De tekst op de tweede plaat luidt:

"IN DE WEEK VOOR AFGAANDE AAN BEVRIJDINGSDAG 14 SEPTEMBER 1944 WAS DEZE RUIMTE IN GEBRUIK ALS KRAAMINRICHTING" Onderaan het logo van het Rode Kruis.

De historie.

In 1915 diende het Bestuur van de Zusters Ursulinen van Maastricht en Eijsden een verzoek in voor de oprichting van een katholieke HBS voor meisjes in Maastricht.

In mei 1916 werd het verzoek goedgekeurd en kon de nieuwe school haar poorten openen in de lokalen van de voormalige kweekschool in de Capucijnenstraat. In het volgend jaar werd een deel van het klooster aan de Grote Gracht ingericht als lokalen.

Het schoolleven heeft tot augustus 1944, afgezien van periodieke onderbrekingen wegens luchtalarm, een normaal verloop gehad. De nadering van de geallieerde legers kondigde zich aan door een drukker wordend luchtverkeer.

Op 1 september werden alle Maastrichtse scholen gesloten.

Op 11 september richtte het Rode Kruis in de "fietsenkelder" van de school een medische post in, die zich het lot van aanstaande moeders aantrok. Onder deskundige leiding van de bekende Maastrichtse huisarts, dokter Leith, zagen hier zeventien jonge Maastrichtenaren het eerste levenslicht, waarvan een boreling achttien jaar later het HBS- A diploma op het Jeanne d'Arc haalde.

Het monument in het voormalige Jeanne d'Arc College herinnert de inwoners van Maastricht aan het feit dat op 11 september 1944 in de kelders van dit gebouw een medische post werd ingericht, speciaal bestemd voor aanstaande moeders. De medische post werd tot kraamkamer van Maastricht ingericht in de week voor de bevrijding.