jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 Stichting Vrienden van De Merici.

Vrienden van De Merici heeft een mooi jaar achter de rug en als Vriendenstichting kijken we dan ook met gepaste trots terug op 2016.

Het jaar 2016 kenmerkt zich door een groot aantal activiteiten, ook door de ontwikkeling van het Museum Sjoen Limburg in de voormalige kloosterkapel. De kapel kan zich als museum duurzaam ontwikkelen en een belangrijke partner zijn in het toeristisch activiteitenpalet van de stad Maastricht, getuige de uitnodiging om deel te nemen aan de tweede editie van Museum Nacht Maastricht in 2017. En er zijn plannen in voorbereiding voor een grote expositie in het museum, op langere termijn, maar daarover later meer.

In het verslag 2016 zijn activiteiten vermeld, die door de Vriendenstichting zijn georganiseerd, uitgevoerd en/of ondersteund voor de bewoners, de gebeurtenissen in en rond de woonlocatie De Merici en de inzet van vrijwilligers. Met het organiseren van die activiteiten tracht de Vriendenstichting met name het welzijn en de gezondheid te bevorderen en bij te dragen aan een goed en plezierig leef- en woonklimaat van de bewoners van De Merici.

BESTUUR. De samenstelling van het bestuur in 2016 was als volgt:

Wiel Soudant, voorzitter, financieel beheer.

Joke Motta, secretaris.

Jo Steijns, lid.

In 2016 heeft het bestuur tweemaal vergaderd en daarnaast waren er talloze onderlinge informele contacten., die steeds in goede harmonie verlopen.

FINANCIňN. Een eenvoudig overzicht van de bereikte financiŽle resultaten treft u aan in het financieel jaarverslag van 2016. Het verslag met een toelichting is op verzoek in te zien bij de voorzitter.

Voor de Vriendenstichting is fondsenwerving van groot belang. Hierdoor kunnen we activiteiten voor de bewoners structureel blijven organiseren.

Er zijn meerdere manieren om een financiŽle bijdrage te leveren aan een goeddoel organisatie als de onze, waarbij schenken ook een voordeel voor de donateur kan opleveren.

Onze Vriendenstichting is aangemerkt als ANBI. Als men een gift doet, mag men die vaak aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Wij kunnen u ook informatie verstrekken wat een donatie of een gift via een akte van schenking precies inhoudt. Elke gift is er een en bij de Vriendenstichting komen deze bijdragen goed terecht. Wij gaan er verantwoord mee om.

Vandaag de dag zien wij dat men in de samenleving in toenemende mate een beroep doet op vrijwilligers, vanwege de veranderingen in de zorg. Deze ontwikkeling gaat ook niet ongemerkt voorbij aan onze Vriendenstichting. Sinds 2016 is de Vriendenstichting onderdeel van een samenwerkingsverband met de afdelingen Recreatie, Vrije Tijd en Ontspanning van Radar, Maasveld en Samen Onbeperkt. Het samenwerkingsverband trekt samen op bij het organiseren van diverse activiteiten.

Opnieuw willen wij onze dank uitspreken aan alle vrijwilligers, betrokkenen en medewerkers voor hun inzet in 2016 voor de bewoners en de Vriendenstichting. Wij hopen ook in 2017 weer op veel bevlogen medewerking te mogen rekenen, die kan bijdragen aan het welzijn van de bewoners van De Merici.

december 2016.

Wiel Soudant,

Voorzitter Vrienden van De Merici.