Kunstwerken Charles Vos

De Maastrichtse beeldhouwer Charles Vos heeft in de Limburgse kunstwereld in de eerste helft van de twintigste eeuw een belangrijke rol gespeeld zowel met zijn religieuze als zijn profane werken.

Bij de meeste Maastrichtenaren is hij bekend als maker van het Mooswief, de St. Servaasbron , Veldeke en het St. Servaasbeeld (Servaasbrug).

Op Het Startpunt vanaf de voormalige kapel van de Ursulinen treffen jullie onderstaande kunstwerken aan :

GEDENKPLAAT EEUWFEEST KLOOSTERORDE URSULINEN 1850-1950

Adres: Kloostertuin Grote Gracht 74, Maastricht. ReliŽf met afbeelding Angela De Merici, stichteres van de kloosterorde URSULINEN, met aan weerszijden drie reliŽfs met engelen, leerlingen, kloosterzusters en de overleden Angela De Merici.

URSULINEN MET KINDEREN (voormalige Ursulinenschool)

Adres: School, Capucijnenstraat 118, Maastricht Beeldengroepen van Ursulinen met kinderen. Beide zijreliŽfs; Franse kalksteen; afm. 150 x130 cm. ReliŽf boven de ingang.

Architect A. Boosten maakte in 1934 het ontwerp voor de nieuw te bouwen kweekschool van de Ursulinen van de Romeinse Unie. In 1980 werd de Montessorischool in het gebouw gevestigd. Beide zijreliŽfs, die zich bevinden aan weerszijden van de hoofdingang, beelden het begeleiden van schoolkinderen door de Zusters Ursulinen uit.

GEDENKMONUMENT SCHUILKELDER EN KRAAMINRICHTING , BEVRIJDING WO II,

Adres: Grote Gracht 76, Maastricht, fietsenkelder Universiteit. Het monument bestaat uit een reliŽf van klei en twee kleine plaquettes met tekst. Het reliŽf is opgebouwd uit een tweetal taferelen. Rechts zit een moeder, met deels opgetrokken knieŽn, recht op in bed met haar pasgeboren kind. Zij houdt haar kind voor zich met beide armen vast en vleit haar hoofd tegen de pasgeborene. Achter haar staat een zuster in habijt die teder naar de moeder met haar kind kijkt. Aan de andere zijde staat "en profil" een drietal moeders, met afgewend gezicht, die hun kind op de arm dragen

Plaquettes met dankzegging aan de zusters Ursulinen van het Roode Kruis afd. Maastricht.

alt