jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 Stichting Vrienden van De Merici – Museum Sjoen Limburg.

Het onderhavige jaarverslag heeft twee nauw met elkaar verbonden activiteiten, namelijk:

* Stichting Vrienden van De Merici.

* Museum Sjoen Limburg.

De organisatie van beide entiteiten kent een personele unie: de vrijwilligers fungeren in die hoedanigheid bij beide activiteiten. Zij oefenen hun vrijwilligerswerk onbezoldigd uit.

Hoofddoelstelling van de Vriendenstichting is het organiseren van vrijetijdsbesteding van de bewoners, die het verblijf bij woon-en zorgplek De Merici net wat leuker en aangenamer maken. Daarnaast heeft de stichting als doel geld en middelen te verzamelen die het bovenstaande mogelijk maken. Doelstelling van het Museum Sjoen Limburg is het creeëren van een groter draagvlak in de Maastrichtse gemeenschap. De accenten worden hierbij vooral gelegd op het vergroten van de bekendheid van het museum en door het organiseren van tijdelijke exposities. Inmiddels kan er gesproken worden dat Museum Sjoen Limburg een nieuwe schakel is in het Maastrichtse museumlandschap. Onze deelname in 2017 aan Museumnacht Maastricht heeft daar positief aan bijgedragen. De organisatie van deze manifestatie kwam tot stand met de medewerking van bewoners en begeleiding. In 2017 mocht het museum met 758 personen meer bezoekers verwelkomen dan in het voorafgaande jaar.

In februari werd Gerard Buren getroffen door een hartstilstand en hij is op 4 februari aan de gevolgen daarvan overleden. Gerard heeft ons museum een groot deel van zijn collectie religieuze kunst geschonken, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn. Door het overlijden van onze weldoener Gerard zijn wij een goede vriend kwijt geraakt.

Zestig dagen na het van start gaan van onze crowfunding-campagne werd het streefbedrag bereikt. Dit bedrag is gerealiseerd door een kleine 20 supporters, die ons financieel ondersteunen. Mede hierdoor heeft het museum een nieuwe belichtingsinstallatie kunnen aanschaffen. De nieuwe professionele belichting biedt ons meer mogelijkheden voor het organiseren van foto tentoonstellingen en andere, tijdelijke exposities.

De regionale TV zender Maas en Mergelland besteedde uitgebreid aandacht aan ons museum en produceerde in december een uitzending over de collectie kerstgroepen.

Ik wil hier mijn grote dank en waardering uitspreken voor mijn medebestuursleden Joke Motta en Jo Steijns. Ook gaat mijn grote merci aan alle vrijwilligers bij De Merici, omdat hun belangrijke werk en inzet wordt gewaardeerd, want zeg nou zelf, waar zouden we zijn zonder vrijwilligers?

december 2017.

Wiel Soudant,

Voorzitter Vrienden van De Merici.