Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van De Merici bestaat uit:

  • Voorzitter en penningmeester: De heer Wiel Soudant, vader van Judith.
  • Secretaris: Mevrouw Joke Motta, moeder van Veerle.
  • bestuurslid: De heer Jo Steijns, vrijwilliger.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel Limburg onder inschrijvingsnummer 14116009.
De Stichting wordt door de belastingdienst aangemerkt als ANBI

Bankrekening NL 22 RABO 0146591879

t.n.v. Vrienden van De Merici