Doelstelling

In onze statuten staat in Artikel 2 dat de Stichting ten doel heeft:
Het bevorderen van het welzijn van de bewoners met een functiebeperking van woon - en zorgplek De Merici.
Dat wil zeggen dat De Stichting Vrienden van De Merici zich heeft voorgenomen om het leven van de bewoners aangenamer te maken en om hen een plek te geven in de gemeenschap van Maastricht.
De Stichting wil dit doel bereiken door het beschikbaar stellen van middelen en materialen, die bijdragen aan het welzijn van de bewoners.