ANBI voorwaarden

De Stichting Vrienden van De Merici staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Met ingang van 1 januari 2014 moet de Stichting diverse gegevens openbaar maken via de website en worden daarom hier aangehaald:

De naam:
De stichting draagt de naam Stichting Vrienden van De Merici.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Maastricht.

Het RSIN of het fiscaal nummer:
8207.60.183

De contactgegevens:
Grote Gracht 74 te 6211 SZ Maastricht
T.: 043-4098219
M.: 06-20004403
E.: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Wiel Soudant, vader van Judith.
Secretaris: Joke Motta, moeder van Veerle.
Penningmeester: Hans Oskam, vader van Bram.

Beloningsbeleid:
Alle bestuursleden en vrijwilligers zetten zich onbezoldigd in.

Het beleidsplan:
De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van het welzijn van de bewoners met een functiebeperking van woon- en zorgplek De Merici.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van middelen en materialen voor de locatie De Merici.
De stichting wil voor de bewoners met een functiebeperking activiteiten mogelijk maken, die niet of niet alleen vanuit reguliere middelen te financieren zijn. Daarbij gaat het om activiteiten voor een bredere doelgroep. Voorbeelden daarvan zijn het mogelijk maken van werkervaring, het faciliteren van sport-, spel- en leermateriaal, inrichting of extra activiteiten binnen of buiten de woonlocatie.
Bestedingen worden door het bestuur vastgesteld.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

FinanciŽle verantwoording:
Jaarlijks legt de Stichting in een jaarverslag verantwoording af over de activiteiten en over de besteding van de middelen.
Dit jaarverslag ligt ter inzage bij de secretariaat en is op te vragen bij Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.