Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van De Merici.

 

Een pittig jaar.

 

De Vriendenstichting draaide mee in een aantal ontwikkelingen en initiatieven bij De Merici

en ondertussen ging het gewone werk door. Dat maakte 2014 tot ‘een pittig jaar’.

We doen verslag.

 

Nieuw beleid.

Nederland bereidde zich in 2013 voor op de transities in het sociale domein, te weten overheveling van delen van de AWBZ naar de WMO, invoering van de participatiewet en decentralisatie van de jeugdzorg.

Onze locatie kreeg mede om die redenen te maken met de afbouw en het einde van de dagbesteding,

Het betekende onder andere dat we afscheid moesten nemen van collega’s en een aantal cliënten van buiten onze locatie.

 

Logeerhuis wordt studentenhuis.

De centrale directie van Philadelphia heeft besloten om het logeerhuis te sluiten per 1 januari 2014.

Na een intensieve zoektocht en dito overleg werd een oplossing gevonden en zijn binnen het vigerende bestemmingsplan een aantal studenten gehuisvest.

 

Refter wordt studentenpastoraat.

Als gevolg van het beëindigen van de dagbesteding per 1 januari 2015 ontstaan in ons gebouw een teveel aan overtollige ruimtes. Te weten de refter, de kaarsenmakerij en het schildersatelier. Het is ons gelukt voor deze ruimtes een onderhuurder te vinden.

 

Exit museum en museumcafé.

Per 1 september 2014 kwam een einde aan de huurovereenkomst met Museum Vaals.

Weer proberen wij een nieuwe en goede, duurzame bestemming te vinden, waarbij een maatschappelijke en een commerciële functie elkaar versterken en de verbinding en leefbaarheid met en in de buurt bevorderen.

 

Doorstart dagbesteding op andere locatie.

Het harde werken werpt zijn vruchten af, er werd een nieuwe locatie gevonden voor dagbesteding.

Een combinatie van zorg en werk, dat is wat zorgboerderij De Moosjtum wil bieden in de rust van het buitenleven. Deelnemers kunnen meehelpen in de tuin, de boomgaard en in de horeca en nieuw te ontwikkelen activiteiten in de wijk.

 

Er gebeurt momenteel veel in de zorg. Ondanks bezuinigingen, nieuwe wetgeving en een andere visie op zorg blijven wij positief en spelen wij in op de veranderingen.

Als gevolg van de decentralisatie naar WMO zijn er meer en meer zaken die niet vanuit de reguliere financiering kunnen worden betaald.

Wij ondersteunen graag het initiatief van een aantal bewoners met de begeleiding om met hun arbeidsinzet geld in te zamelen voor de financiering van een gezamenlijke trip naar Eurodisney.

Wij zijn van mening dat dit project een positief resultaat zal hebben in het proces van zelfbewustwording en zelfvertrouwen en dat de deelnemers hiermee het beste uit zichzelf halen.

 

Gedurende het jaar werden diverse andere projecten voor de bewoners gefinancierd, zowel voor activiteiten binnen als buiten de woonlocatie.

 

Vrijwilligers van onschatbare waarde.

De Merici kan niet zonder vrijwilligers en mantelzorgers, zij kijken om naar mensen die informele zorg nodig hebben en houden De Merici mede draaiend. Onze dank hiervoor is onmetelijk groot.

 

Dank ook aan onze donateurs en de diverse steunfondsen voor het verstrekken van donaties en giften .

 

Ik bedank mijn medebestuursleden voor hun inbreng en vertrouwen. Mede door hun positieve inzet kunnen wij met genoegen en een gevoel van trots terug kijken op een geslaagd jaar 2014.

 

Wiel Soudant, voorzitter.

Markante gebeurtenissen 2014.:

 

10 februari: 5-jarig bestaansfeest De Merici.

 

18 februari: Overlijden begeleidster Els Sweerts.

 

13 maart: Uitstapje naar Jezuitenberg

 

28 maart: Deelname vrijwilligersmarkt

 

30 maart: uitstapje etage 3.

 

1 mei: Deelname Kunstmarkt

 

25 mei: Uitstapje woonkamer 2

 

5 juni: TV-opname TV Maastricht “Charles Vos” reliëf.

 

25 juni: bezoek Bronk Eijsden

 

28 juni: Deelname Sportdag Geusselt.

 

17 juli: Autowasdag etage 3.

 

27 juli: Koetsentocht.

 

23 augustus: Uitstapje woonkamer 3.

 

24 oktober: Open dag locatie nieuwe dagbesteding

 

29 oktober: Deelname Maatschappelijk Ondernemen Diner.

 

9 november: Organisatie Benefiet diner.

 

23 november: Uitreiking donatie Steunfonds Preuvenemint.

 

25 november: Bezoek Kerstmarkt Gemeentegrot Valkenburg

 

30 november: Uitreiking donatie Rabobank Droomprijs.

 

2 december : Bezoek Thermae Valkenburg

 

4 december: Uitreiking donatie Struyskommitee.

 

20 en 21 december: Kerstmarkt.