Overlijdensbericht

3 maart 1981 Ė 18 februari 2014

Els Sweerts is overleden.

Zondagavond 16 februari werd onze betrokken begeleidster en fijne collega Els, aan het werk bij De Merici, getroffen door een hersenbloeding.

Wij zijn allemaal hevig geschrokken.

Verslagen en verdrietig vernamen wij dat Els op 18 februari overleden is.

Veel te vroeg, zij werd slechts 32 jaar.

Wij zijn haar dankbaar voor haar inzet, aandacht en tijd die zij aan ons heeft gegeven.

We gaan haar verschrikkelijk missen.

Wij wensen familie en vrienden en allen die dicht bij haar waren veel kracht toe bij het verwerken van dit verlies.

 

Jaarverslag 2013 Stichting Vrienden van de Merici

Stichting Vrienden van De Merici heeft weer een succesvol jaar achter de rug. Als stichting kijken wij dan ook met een goed gevoel terug naar 2013.

In het jaarverslag 2013 leest u alles over activiteiten die zijn georganiseerd voor de bewoners, de gebeurtenissen in en rond woon- en zorglocatie De Merici en de inzet van vrijwilligers.

We mogen vaststellen dat kleinschalige initiatieven voor onze bewoners voldoende bestaansrecht hebben .

Het gaat met name om de inzet van medewerkers, ouders en vrijwilligers van De Merici die ervoor hebben gezorgd dat veel leuke activiteiten voor de bewoners mogelijk zijn gemaakt. Kienen, sjoelen, darten en een middagje shoppen in Roermond.

Allemaal extraatjes bovenop de reguliere zorgverlening voor onze bewoners.

En die zijn welkom in deze tijd van bezuinigingen in de zorg.

Daarnaast zijn er materialen aangeschaft, dankzij de financiŽle bijdrage van de Vrienden van De Merici, die binnen de exploitatie van Philadelphia niet te verwezenlijken zijn, zoals de aanschaf van een aantal fitness apparaten.

Ook wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een uitje met de bewoners van een woonkamer te maken, bv. naar het labyrint in Vaals, de Sacramentsprocessie in Eijsden of zoals de bewoners van etage 3, een gezamenlijke avontuurlijke dagtocht in de Ardennen met aansluitende barbecue.

De bewoners bezochten in het theater Mien Fien Mamzelke van de Mestreechse Operette Vereiniging en de musical Annie.

Kerstmis, met de kerstgroepen expositie, het bezoek van Sinterklaas en de Carnavalsavond.

Bloemschikken bij De Merici en bloemschikken op locatie, samen met ouderen van het verzorgingstehuis La Valence.

De Vriendenstichting stelt zich hiermee ten doel om de onderlinge contacten van de bewoners te bevorderen en bij te dragen aan een goed en plezierig leef- en woonklimaat.

Vandaag de dag zien wij dat men in de samenleving in toenemende mate verbondenheid zoekt, de oproep om te komen tot een participatiesamenleving is daar een goed voorbeeld van.

Nieuwe maatschappelijke organisaties en stichtingen spelen daar op in en Stichting Vrienden van De Merici heeft de ambitie om mee te doen en er een succes van te maken.

Wij namen deel aan de Maatschappelijke Beursvloer, georganiseerd door Trajekt en Stichting Veer doen Ďt , een stichting voor maatschappelijke projecten in Maastricht.

Stichting Samen voor Maastricht organiseert het Maatschappelijk Ondernemen Diner, met het doel om de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven te stimuleren en te versterken. Van financiŽle ondersteuning is hierbij geen sprake.

Voor de kerstgroepen expositie en de kaarsenverkoop werken wij sinds 2013 samen met de mensen van de O.L.Vrouwebasiliek en een aantal Maastrichtse ondernemers.

Wij werken aan een database vrijwilligers en hebben aangegeven graag deel te nemen aan het Oranje Fonds programma De Beste Maatjes. Hiermee zoeken wij nieuwe vrijwilligers, maatjes en buddyís voor onze bewoners.

Werken aan werk.

De voormalige kloosterkapel werd in 2013 een heiligenbeeldenmuseum.

Het gebouw bevat ook een museumcafť en een winkel.

Bijzonder is dat een aantal bewoners worden ingezet bij de exploitatie van het museum. Hun dagbesteding programma wordt afgestemd op het werk dat te doen valt in het museum, het cafť en de winkel.

Crafts & Co is een innovatief en creatief concept, gevestigd in een oud pand in Maastricht.

In de grote winkel start de dagbesteding van De Merici in dit jaar met de verkoop van kaarsen uit onze eigen kaarsenmakerij en andere snuisterijen en er is ruimte voor workshops.

Kern hierbij is dat bewoners zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij.

De Vriendenstichting is nauw betrokken bij het zoeken naar mogelijkheden voor de dagbesteding en probeert ook verder contacten te leggen om de interactie tussen bewoners en vrijwilligers of de buurt op een positieve manier te vergroten.

De Vriendenstichting realiseert haar doelen door het verwerven van financiŽle middelen bij landelijke of lokale fondsen. Wij zijn een ANBI erkende organisatie.

Opnieuw willen wij onze dank uitspreken aan alle vrijwilligers voor hun inzet voor de bewoners en de Vriendenstichting.

Een woord van dank ook aan mijn mede-bestuursleden, die vaak op de achtergrond van hun betrokkenheid blijk geven. Het is meer dan een genoegen om met hen samen te werken bij De Stichting Vrienden van De Merici.

Wiel Soudant,

Voorzitter Vrienden van De Merici.

   

Gift

Omdat de heer Eddy Jeukens uit Eijsden afscheid nam als gids van de JezuÔtenberg, ontvingen wij via hem een gift van 500 euro van de stichting JezuÔtenberg.

Met dank voor deze sympathieke geste.

http://www.jezuitenberg.nl/

   

Film over de Merici nu op YouTube

Onlangs is er een 10 minuten durende film over de Merici Wonen en Dagbesteding gemaakt. Ook het nieuwe museum komt in de korte documentaire aan bod.

Binnenkort zal de film integraal op de server van de ze website komen te staan.
Tot die tijd kunt u de film al eveneens in zijn geheel bekijken via onderstaande YouTube link.

http://www.youtube.com/watch?v=IoJ8_6VAMK4&feature=youtu.be

   

Vrijwilligers gezocht

alt alt

Vrijwilligers gezocht

Om samen met onze bewoners leuke dingen te doen zoals;

†††††††† Wandelen

†††††††† Fietsen

†††††††† Terrasje pikken

†††††††† Knutselen

†††††††† Winkelen

†††††††† Spelletjes doen

†††††††† Bioscoop

†††††††† Tuinieren

†††††††† Enz. enz.

Bent u geÔnteresseerd neemt u dan contact op met

Karin Hartwig tel. 06-20875491 of 043-3212672

   

Pagina 3 van 6