jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van De Merici.

Dit jaarverslag beschrijft kort de activiteiten van de Vriendenstichting in haar zesde bestaansjaar.

Het jaar 2015 heeft vooral in het teken gestaan van het investeren in arbeidsinzet en financiŽn door het zoeken naar een andere invulling voor de voormalige kloosterkapel.

Leegstand en verloedering van dit cultuurhistorisch en beeldbepalend erfgoed als onderdeel van woon- en zorgplek De Merici was in de ogen van het bestuur ongewenst.

Uiteindelijk is een nieuwe bestemming gevonden voor het monumentale gebouw : Museum Sjoen Limburg.

Eveneens kon er een nieuwe invulling worden gegeven aan de leegstaande spreekkamers aan de voorzijde van het voormalige kloostergebouw door de komst van Zorgbureau Talent, die in deze ruimtes hun gezellige cafť-restaurant Talentino Mestreech zijn gestart.

Een aantal van onze bewoners hebben er een mooie werkplek gevonden en draaien al volop mee in de horeca-activiteiten bij Talentino. Initiatieven zorgden er ook voor dat het publieksbereik voor De Merici is vergroot.

Museum Sjoen Limburg en restaurant Talentino Mestreech fungeren hierbij als vliegwiel. De verantwoording over de inkomsten en uitgaven staat vermeld in een afzonderlijk financiŽle overzicht over 2015. In dit overzicht zijn opgenomen de financiŽle positie en de herkomst en besteding van de door ons bijeengebrachte gelden. Met deze gelden worden extra activiteiten en wensen bekostigd die niet met de normale financieringsstroom kunnen worden betaald.

Activiteiten

In 2014 zijn een aantal activiteiten georganiseerd en acties uitgezet om middelen binnen te halen om een uitstapje naar Eurodisney financieel te kunnen ondersteunen.

Het resultaat was dat de bewoners van etage 3 met een aantal begeleiders in maart 2015 een weekend naar Eurodisney Parijs zijn geweest.

Stichting Vrienden van De Merici verleende ook financiŽle steun aan projecten en activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding van de bewoners van etage 1 en 2 van De Merici.

Bestuur, begeleiding en bewoners geven aan welke projecten en activiteiten leuk zijn, zoals bloemschikken, barbecue, jeu de boules, high tea en uitstapjes.

Bestuur.

In 2015 kreeg de Vriendenstichting er een nieuw bestuurslid bij, de heer Jo Steijns als vervanger voor de terug getreden heer Hans Oskam.

De stichting Vrienden van De Merici is een afzonderlijke stichting, die los staat van het bestuur van Philadelphia zelf.

Het bestuur van de Vriendenstichting bestaat uit minimaal drie personen. In 2015 waren dat:

- Voorzitter en financieel beheer: Wiel Soudant

- Jo Steijns , vrijwilliger.

- Secretaris: Joke Motta , moeder van bewoonster

Om goed contact te houden met Philadelphia en De Merici overlegt de voorzitter van de Vriendenstichting regelmatig met de locatiemanager van De Merici over onderwerpen als de onderlinge samenwerking, de activiteitenplanning/agenda van beide stichtingen en alle andere relevante onderwerpen.

Dit overleg vindt steeds in een amicale sfeer plaats.

Tot slot dank ik de vrijwilligers, mantelzorgers en aanpakkers voor al het werk dat zij verzetten.

Op naar weer een nieuw inspirerend jaar vol activiteiten.

Januari 2016.

Wiel Soudant,

Voorzitter Vrienden van De Merici.

 

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van De Merici.

Een pittig jaar.

De Vriendenstichting draaide mee in een aantal ontwikkelingen en initiatieven bij De Merici

en ondertussen ging het gewone werk door. Dat maakte 2014 tot Ďeen pittig jaarí.

We doen verslag.

Nieuw beleid.

Nederland bereidde zich in 2013 voor op de transities in het sociale domein, te weten overheveling van delen van de AWBZ naar de WMO, invoering van de participatiewet en decentralisatie van de jeugdzorg.

Onze locatie kreeg mede om die redenen te maken met de afbouw en het einde van de dagbesteding,

Het betekende onder andere dat we afscheid moesten nemen van collegaís en een aantal cliŽnten van buiten onze locatie.

Logeerhuis wordt studentenhuis.

De centrale directie van Philadelphia heeft besloten om het logeerhuis te sluiten per 1 januari 2014.

Na een intensieve zoektocht en dito overleg werd een oplossing gevonden en zijn binnen het vigerende bestemmingsplan een aantal studenten gehuisvest.

Refter wordt studentenpastoraat.

Als gevolg van het beŽindigen van de dagbesteding per 1 januari 2015 ontstaan in ons gebouw een teveel aan overtollige ruimtes. Te weten de refter, de kaarsenmakerij en het schildersatelier. Het is ons gelukt voor deze ruimtes een onderhuurder te vinden.

Exit museum en museumcafť.

Per 1 september 2014 kwam een einde aan de huurovereenkomst met Museum Vaals.

Weer proberen wij een nieuwe en goede, duurzame bestemming te vinden, waarbij een maatschappelijke en een commerciŽle functie elkaar versterken en de verbinding en leefbaarheid met en in de buurt bevorderen.

Doorstart dagbesteding op andere locatie.

Het harde werken werpt zijn vruchten af, er werd een nieuwe locatie gevonden voor dagbesteding.

Een combinatie van zorg en werk, dat is wat zorgboerderij De Moosjtum wil bieden in de rust van het buitenleven. Deelnemers kunnen meehelpen in de tuin, de boomgaard en in de horeca en nieuw te ontwikkelen activiteiten in de wijk.

Er gebeurt momenteel veel in de zorg. Ondanks bezuinigingen, nieuwe wetgeving en een andere visie op zorg blijven wij positief en spelen wij in op de veranderingen.

Als gevolg van de decentralisatie naar WMO zijn er meer en meer zaken die niet vanuit de reguliere financiering kunnen worden betaald.

Wij ondersteunen graag het initiatief van een aantal bewoners met de begeleiding om met hun arbeidsinzet geld in te zamelen voor de financiering van een gezamenlijke trip naar Eurodisney.

Wij zijn van mening dat dit project een positief resultaat zal hebben in het proces van zelfbewustwording en zelfvertrouwen en dat de deelnemers hiermee het beste uit zichzelf halen.

Gedurende het jaar werden diverse andere projecten voor de bewoners gefinancierd, zowel voor activiteiten binnen als buiten de woonlocatie.

Vrijwilligers van onschatbare waarde.

De Merici kan niet zonder vrijwilligers en mantelzorgers, zij kijken om naar mensen die informele zorg nodig hebben en houden De Merici mede draaiend. Onze dank hiervoor is onmetelijk groot.

Dank ook aan onze donateurs en de diverse steunfondsen voor het verstrekken van donaties en giften .

Ik bedank mijn medebestuursleden voor hun inbreng en vertrouwen. Mede door hun positieve inzet kunnen wij met genoegen en een gevoel van trots terug kijken op een geslaagd jaar 2014.

Wiel Soudant, voorzitter.

Markante gebeurtenissen 2014.:

10 februari: 5-jarig bestaansfeest De Merici.

18 februari: Overlijden begeleidster Els Sweerts.

13 maart: Uitstapje naar Jezuitenberg

28 maart: Deelname vrijwilligersmarkt

30 maart: uitstapje etage 3.

1 mei: Deelname Kunstmarkt

25 mei: Uitstapje woonkamer 2

5 juni: TV-opname TV Maastricht ďCharles VosĒ reliŽf.

25 juni: bezoek Bronk Eijsden

28 juni: Deelname Sportdag Geusselt.

17 juli: Autowasdag etage 3.

27 juli: Koetsentocht.

23 augustus: Uitstapje woonkamer 3.

24 oktober: Open dag locatie nieuwe dagbesteding

29 oktober: Deelname Maatschappelijk Ondernemen Diner.

9 november: Organisatie Benefiet diner.

23 november: Uitreiking donatie Steunfonds Preuvenemint.

25 november: Bezoek Kerstmarkt Gemeentegrot Valkenburg

30 november: Uitreiking donatie Rabobank Droomprijs.

2 december : Bezoek Thermae Valkenburg

4 december: Uitreiking donatie Struyskommitee.

20 en 21 december: Kerstmarkt.

   

Donatie 't Struyskommitee

Tijdens een bijeenkomst van 't Struyskommitee in Chalet Bergrust in Maastricht werd ons een cheque overhandigd van 750 euro uit de opbrengst van 't Preuvenemint 2014.

alt
   

Donatie Stichting Hulpfonds Preuvenemint

Stichting Hulpfonds Preuvenemint stelt een bedrag van Ä 940 ter beschikking aan Vrienden van De Merici.

Op zondag 23 november 2014 hebben wij symbolisch het bedrag in ontvangst mogen nemen.

alt
   

Rabobank Droomprijs aan de Merici toegekend

alt

Zondag 30 november †mochten wij in het Theater aan het Vrijthof op het jaarlijkse Ledenevent van de Rabobank Maastricht en Omstreken onze Droomprijs van 3000 euro in ontvangst nemen.

Rabobank:

"Het doet ons goed dat†uw dromen†mede dankzij onze financiŽle bijdrage werkelijkheid kunnen worden. Mede namens de Directie en al onze leden nogmaals hartelijk dank en succes met de realisatie van uw plannen!"

alt

alt
   

Pagina 2 van 6